Postawy i aspiracje młodych co do przyszłej kariery zawodowej

Postawy i aspiracje młodych co do przyszłej kariery zawodowej

Niezależna forma zatrudnienia, celowanie w funkcje menedżerskie, chęć poszukiwania i wdrażania nowatorskich rozwiązań oraz zdobywania nowych umiejętności, zarówno technicznych, jak i miękkich – tak wyobrażają sobie pracę przyszłości osoby w wieku 18-30 lat, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym na przełomie marca i kwietnia br. przez Fundację THINK! w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Praca przyszłości

W perspektywie 10-15 lat co drugi uczestnik badania widzi się w pracy na etacie, a prawie 40% jako freelancer lub przedsiębiorca. Z tej ostatniej grupy dwóch na trzech respondentów ma już konkretny pomysł na swój własny biznes. Zapytani o preferowaną branżę młodzi wskazali kolejno: handel i usługi (21%), technologię i informatykę (13%), zdrowie i opiekę medyczną (12%) oraz budownictwo inżynierię (10%). Jeśli chodzi o formę przyszłej pracy, zdecydowanie wygrywa praca zdalna (ponad 54%). Druga połowa odpowiedzi rozłożyła się po równo na pracę stacjonarną i hybrydową. Do bardzo ważnych aspektów przyszłej pracy należą też dobre zarobki i satysfakcja z pracy (po ok. 20% wskazań), ale nie mniej ważna jest możliwość rozwoju zawodowego oraz praca „na swoim”.

Przydatne kompetencje

Wśród umiejętności decydujących o tym, czy praca będzie dawać satysfakcję, osoby uczestniczące w badaniu wskazały trzy najważniejsze: specjalistyczną wiedzę (blisko 37%), umiejętności interpersonalne i komunikacyjne (prawie 21%). W przyszłej pracy przydadzą się też zarówno kompetencje techniczne, jak również odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem.Otwarci na postęp

Z raportu wynika, że młodzi chcą wprowadzać efektywne i nowoczesne zmiany w swoim środowisku pracy. Ponad połowa osób otwartych na nowości opisała konkretne technologie, tematy i dziedziny, których miałoby to dotyczyć. Co trzeci respondent gotowy jest zaadaptować nowe rozwiązanie i ma szczegółowy plan, jak to zrobić.

Dzięki temu, że zadaliśmy uczestnikom pytania otwarte, uzyskaliśmy odpowiedzi wyrażone ich własnymi słowami. Wbrew powszechnym opiniom na temat pokolenia Z związanym z ich ciągłą obecnością w social mediach, tendencją do szybkiego zniechęcenia, gdy praca nie daje szybkiej gratyfikacji i pochwał, braku szacunku dla autorytetów i niechęci podejmowania wysiłku, wyniki badania pokazały zupełnie inne dążenia i ambicje zawodowe młodych. Okazało się, że nie są gołosłowni, że mają konkretne pomysły na to, co chcą robić w przyszłości i z chęcią wykorzystują w praktyce swoje kompetencje technologiczne, interpersonalne i komunikacyjne mówi Anna Bichta, prezeska Fundacji THINK!

Gotowi, by się szkolić

Na pytanie, czy uczą się, by być na bieżąco w swoim zawodzie i metodach pracy odpowiedziało 95% respondentów. Najczęściej wymieniali aktualizację wiedzy w zakresie nowych technologii (m.in. programowanie i sztuczna inteligencja). Wskazali różne formy nauki – zarówno kursy on-line i studia podyplomowe, jak również samodzielne i hobbystyczne zdobywanie wiedzy.

Poza sposobami uczenia się podkreślili znaczenie praktycznych metod zdobywania wiedzy i jej zastosowania – również w miejscu pracy. Nauce sprzyja też wsparcie doświadczonych ekspertów i motywująca atmosfera. Najmniej sprawdzają się tradycyjne wykłady czy prezentacje oraz nauczanie teorii bez odnoszenia się do praktyki. Okazuje się, że młodzi wymagają od siebie gotowości do ciągłego rozwijania umiejętności, dlatego szukają informacji, cenią krytyczne myślenie, wytrwałość i samodyscyplinę. Zapytani, co mogłoby zwiększyć ich zaangażowanie w naukę, badani wskazali na korzyści finansowe – np. wynagrodzenie za czas nauki czy wyższa pensja po jej zakończeniu), lepszą dostępność i jakość materiałów edukacyjnych oraz poprawę warunków pracy.

Badanie pokazało, że praca jest dla młodych osób ważnym elementem życia. Nie tylko w wymiarze materialnym (dobre zarobki), ale również osobistym. Chcą czuć satysfakcję z tego, co robią, rozwijać siebie i swoje pasje. Wymienione przez respondentów korzystne cechy pracy oraz znaczenie takich kwestii jak stabilność zatrudnienia, możliwość awansu czy atmosfera w pracy przeczą jakoby młodzi nie byli gotowi wiązać się na dłużej z jednym miejscem. Są chętni by to robić, ale pod warunkiem, że będą mogli iść do przodu zdobywając nowe kompetencje oraz godząc życie zawodowe z prywatnym - komentuje dr Artur Domurat z Uniwersytetu Śląskiego.

Sukces “na swoim”

W badaniu zadano również pytanie o czynniki sprzyjające sukcesowi w pracy na własny rachunek. Najwięcej osób wskazało aspekty ekonomiczne – kapitał początkowy i zasoby finansowe, ale niewiele mniej wskazań otrzymały dobra znajomość rynku i branży, dyscyplina i wytrwałość, a także dobry pomysł na biznes oraz zaangażowanie i poświęcenie. Ta świadomość, połączona z już podejmowanym samorozwojem, innowacyjnością i skonkretyzowanymi planami dobrze wróży 30% badanych, którzy w przyszłości rozważają wyłącznie pracę “na swoim”.

 

Zapoznaj się z całym raportem: 

 

 

Autor raportu: Dr Artur Domurat – ekspert Fundacji Think! Psycholog i ekonomista, adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Badanie zostało przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2024 r. przez Fundację Think! w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga, na próbie 1246 osób w wieku od 18 do 30 lat.

Badanie jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację THINK! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga. 

Program jest finansowany przez Citi Foundation.