Tak było na Konferencji Business Market 2024

Tak było na Konferencji Business Market 2024

Już po raz czwarty spotkaliśmy się na konferencji Business Market, która co roku przyciąga i łączy młodych przedsiębiorców oraz osoby nastawione na rozwój osobisty i zawodowy z tymi, którzy już osiągnęli sukces i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. 

Tegoroczne wystąpienia na scenie miały kilka wątków przewodnich. Szczególnie wybrzmiały trzy hasła. Gdy prowadzisz biznes, ważne są: 

  • świadomość mocnych i słabych stron, 
  • wiedza na temat firmy i zespołu,
  • dobre sprecyzowanie i systematyczne weryfikowanie postawionych celów.

Stawiaj na mocne strony, miej świadomość słabych

Spotkanie w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa rozpoczęła Prezeska naszej Fundacji Anna Bichta, podkreślając, jak ważną rolę w planowaniu czy realizacji projektu odgrywa analiza SWOT. Dzięki niej można oprzeć strategię działania na silnych stronach i szansach, jednocześnie ograniczając słabe strony i potencjalne zagrożenia. 

O roli samoświadomości, która pozwala polubić wystąpienia przed publicznością mówił Łukasz Kępiński (CEO i założyciel Tears of Joy), przekonując, że wcale nie muszą być stresujące. Trzeba się do nich po prostu dobrze przygotować, choćby poprzez wielokrotne ćwiczenie prezentacji i podejście do niej z poczuciem humoru. Ważne jest też zebranie feedbacku po wystąpieniu, który pozwala określić słabsze punkty i obszary do poprawy w przyszłości.

Znaczenie autentyczności i bycia sobą podkreślała w swojej prezentacji Justyna Jakubczyk (strateżka, trenerka biznesu,
projektantka doświadczeń klientów)
, która przekonująco i z elegancją opowiedziała o swojej drodze od trenerki tańca do trenerki biznesu. W sprzedaży Justyna z sukcesem wykorzystuje LinkedIn – posiłkuje się publikacjami (social selling), wiadomościami prywatnymi, komentarzami, a stawia na budowanie dobrych relacji z klientem. Prawie 7 mln użytkowników tego portalu w Polsce to doskonały kanał B2B.

Wiedza przede wszystkim

Monika Synoradzka (prezeska Huge Thing, partnerka w SpeedUp Group) podkreśliła, że gotowość na przyszłość opiera się na wiedzy, np. na temat innowacji, które już mogą odpowiedzieć na potrzeby firmy, są uznane za rozwojowe lub stosują je inni w branży. We wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań niezbędna jest też wiedza nt. zespołu, jego potencjału, chęci podejmowania wyzwań i eksperymentowania.

O precyzowaniu i weryfikowaniu celów inspirująco mówiła dr hab. Katarzyna Sekścińska (psycholog, ekonomistka) w wystąpieniu o finansowych sukcesach z jednoczesnym dbaniem o siebie. Podkreśliła, że punktem wyjścia powinna być wiedza nt. budżetu osobistego oraz dobre sformułowanie celów, które poza tym, że muszą być SMARTER (Sprecyzowane, Mierzalne, Atrakcyjne, Realistyczne, Terminowe, Ekscytujące oraz Readable, czyli zapisane), przede wszystkim muszą być NASZE. 

Pamiętaj o celu swoich działań

Ciekawy aspekt celów i ich weryfikacji poruszył Artur Urbański (przedsiębiorca, ekspert ds. strategii cyfrowej), pokazując, co łączy strategie gigantów takich jak Google, Amazon czy Apple. Wszyscy stosują zasadę “fail fast” – czyli rezygnują z dążenia do celu, gdy tylko zauważą, że realizacja prawdopodobnie przyniesie stratę – czasu, ludzi, pieniędzy. 

Świadome, oparte na wiedzy powiązanie celów i zadań ze strategią organizacji, priorytety dla wyzwań ustalane zgodnie z priorytetami przyznawania zasobów czy zarządzanie wszystkimi projektami w podobny sposób – to niezbędne cechy biznesu odpornego na zmiany. Obrazowo przedstawił to Wojciech Wereszko (twórca i właściciel True Leader) w prezentacji o zwinnym działaniu w niepewnych czasach.

Dziękujemy za udział

Business Market to przestrzeń do wymiany myśli, doświadczeń, inspiracji.  Wymiana kontaktów, networking czy po prostu chwila rozmowy z pasjonatami mogą okazać się kluczowe dla podjęcia dobrej decyzji, kolejnego kroku w rozwoju firmy, a może nawet zawrócenia z dotychczasowej drogi i zaplanowanie jej na nowo?