AKTYWNA DROGA
DO ZATRUDNIENIA

dla kogo
osoby dorosłe szukające zatrudnienia

od kiedy
styczeń 2024 

Image
W ramach projektu “Aktywna droga do zatrudnienia” będziemy promować aktywność zawodową oraz przeciwdziałać nierównościom związanym z płcią na rynku pracy.

Działania dla 50 osób poszukujących zatrudnienia zrealizujemy na terenie miast Chełm, Zamościa i Krasnystawu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach przygotowania do działań przeprowadzimy ocenę potrzeb i możliwości oraz opracujemy plan wsparcia dla odbiorców i odbiorczyń projektu.

Następnie zorganizujemy:

– naukę godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi,
– zajęcia o aktualnym rynku pracy, równości szans, prawach pracownika,
– indywidualne wsparcie i doradztwo,
– opiekę dla dziecka lub osoby zależnej.

Nasze działania pomogą:
– wybrać ścieżkę zawodową,
– pogodzić obowiązki rodzinne z zawodowymi,
– wrócić do pracy po przerwie.

Efektem projektu będzie nabycie oraz rozwinięcie przez uczestniczki i uczestników projektu umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Rezultatem będzie również wsparcie osób, zwłaszcza kobiet, w powrocie do pracy po dłuższej przerwie.

#FunduszeEuropejskie

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy "THINK" w partnerstwie z firmą CERT IN uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt “Aktywna droga do zatrudnienia” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Wartość projektu : 1 037 400,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 981 592,50 zł

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek biura jest pozbawiony przeszkód architektonicznych. Biuro projektu znajduje się w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie.

Dane kontaktowe do biura projektu:

Karola Szymanowskiego 13, 22-100 Chełm
53 104 6182
aktywnadroga@think.org.pl

Jeśli uważasz, że projekty lub nasze działania są niezgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością (KPON) sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), możesz to do nas zgłosić:
mailowo: biuro@think.org.pl
telefonicznie: 22 642 22 40
osobiście: pl. Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa